Co měsíc dal (7)

Co měsíc dal (7)

Na našich kanálech sociálních sítí prakticky každodenně sdílíme a komentujeme české i zahraniční dění, které se týká svobody projevu. A jednou za měsíc na webu publikujeme výběr toho nejpodstatnějšího za předchozí měsíc. Dnes sedmé pokračování s výběrem za prosinec.

U nás v SOSP

6.12. jsme se zúčastnili veřejného slyšení k naší petici proti omezování svobody projevu na sociálních sítích, které se konalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako součást jednání petičního výboru. Akce se zúčastnilo kolem stovky hostů. Zde najdete fotografie a kompletní videozáznam celé akce. Přečtěte si, jaký byl náš původní návrh usnesení, co se nakonec přijalo a jak bude v PSP projednávání petice pokračovat. Úvodní slovo Daniela Vávry i v přepisu.

Rozhovor se spoluzakladatelem SOSP, Vlastimilem Veselým, pro Nadační fond Svědomí národa, který byl v minulosti rovněž terčem významného cenzurního zásahu. Je porušení pravidel komunity novodobou verzí středověkého vyhnání z města a BigTech novodobými vládci téměř s neomezenou mocí? Nebo kdo je v demokratických zemích úkoluje a dává jim zadání? Co lze čekat s rostoucí nespokojeností občanů v době energetické a ekonomické krize?

Rozhovor s Vlastimilem Veselým pro slovenský ekonomický týdeník TREND.

Pod tlakem britské veřejnosti (a našich partnerů z Free Speech Union) nebude britský zákon Online Safety Bill obsahovat povinnost mazat „ilegální, ale škodlivý” obsah pod hrozbou masivních pokut. Podrobnosti v článku Mariana Kechlibara.

Po roce a půl, kdy sbíráme případy cenzurních zásahů na sociálních sítích, máme pro vás podrobnosti o jednom z těch závažnějších. Pravděpodobně nevratné zablokování jedné z nejpopulárnějších českých stránek na Facebooku – s více jak 230 tisíci fanoušky. Gabriela Sedláčková přibližuje případ na základě rozhovoru s autorem stránky, Tomášem Lukavcem.

Evropská komisařka Věra Jourová má náhle starost o svobodu slova a vyhrožuje Elonu Muskovi. Škoda, že si nevzpomněla celá ta minulá léta, kdy Twitter cenzuroval tisíce publicistů a politiků s názory, které nesouzněly s ideologií EU. Co myslíte, odpoví nám na náš dotaz?

Někteří zaměňují debatu o svobodě slova s tím, které myšlenky jsou správné a které chybné, které informace jsou více nebo méně pravdivé a kdo si zaslouží nebo nezaslouží, abychom mu věřili. Ale to je až vyšší úroveň výběru. Až na ní se rozhodujeme, co se nám líbí, s čím souhlasíme, co budeme sledovat a čemu věřit. Nejdříve potřebujeme, abychom měli přístup k co nejširší paletě informací a abychom mohli před vlastním výběrem poznat všechny možnosti řešení. A proto si přejme, aby před námi nikdo mocný některé informace neskrýval a předem nevylučoval osoby a názory, které by nám mohly pomoci se svobodně rozhodovat. Aby někdo nerozhodoval za nás a nezužoval nám možnosti pro náš výběr. Jen tak budeme žít ve svobodné zemi. SOSP vám přeje úspěšný vstup do roku 2023, pevné zdraví a odvahu.

Dění v ČR

Devět měsíců poté, kdy vládní zmocněnec Michal Klíma v debatě s Danielem Vávrou na CNN Prima News (čas 30:47) odmítl, že by chtěl dotovat média, přichází plán Úřadu vlády a Ministerstva vnitra na dotace 100 mil. Kč pro vybraná média a 50 mil. Kč pro fact-checkingové neziskovky. Můžeme jen hádat, zda to bude třeba politická neziskovka Manipulatori, která byla opakovaně usvědčena ze lži a kterou dává vládní web za vzor veřejnosti. Každopádně to zavání vládní korupcí, která by se mohla hezky počítat – v násobku Čapích hnízd. Více v únorovém článku Daniela Vávry. Málokdo si v listopadu 1989 představoval, že ho stát bude chtít opět chránit před omylem a pochybením. Mohli bychom tomu říkat třeba Státní bezpečnost. Trestní právo nezná pojmy “dezinformace”, “klíčové bezpečnostní zájmy” nebo co přesně určuje “demokratický charakter státu”. Poprvé od Listopadu 89 se ve vládním materiálu objevuje výraz “společensky škodlivý model podnikání”.

Vládnímu záměru zavedení cenzury a dotování loajálních médií se věnuje také Martin Weiss v Echo24. “Každému by bylo jasné, že státní dotování nezávislých médií je bezmála totéž jako zřízení státních médií… A za 50 mil. Kč by si stát pořídil oddanou klaku aktivistů. Částečně by šlo o organizace, které v jiných svých aktivitách třeba lobbují vládu, předkládají jí požadavky, vystavují hodnocení, referují o ní v zahraničí. Jak by asi jejich informování vypadalo? Je to zkrátka primárně mocensko-ekonomický záměr. Ideologové, experti či aktivisté tu hrají tu užitečnou roli, že bez jejich teorií by si s takovýmto nestydatým šméčkem nikdo netroufl přijít.”

Většina českých médií o americkém cenzurním skandálu TwitterFiles stále mlčí nebo případ dokonce bagatelizují. Jedná se přitom o bezprecedentní cenzuru politických oponentů pomocí korupce soukromých korporací a vážné ovlivnění voleb, které se může kdykoli opakovat. Něco podobného si s největší pravděpodobností dělo a děje i na Facebooku a dalších digitálních platformách. Brzy se možná dozvíme, zda do toho jsou zapojeny i české subjekty na cenzuře spolupracující.

“Fialova vláda čelí od 3. června 2022 žalobě od dvou neziskových organizací ohledně jarního zablokování vybraných webů na žádost Vojenského zpravodajství…Pokud nepřijdou obdobné excesy nějakého dalšího „demoblokování“, tak nevylučujme, že (podle historické zkušenosti, za 1,5 až 3 roky, tzn. v listopadu 2023 až květnu 2025) může být i obdobně přijat „zákon o 3. době nesvobody“ definující „na měsíce“, že „od února do května 2022 Fialova vláda porušovala lidská práva i své vlastní zákony“.” Podrobnosti v článku Josefa Zbořila.

Nárokují si monopol na výklad současných problémů, ať již jde o migraci, covid, změnu klimatu, EU, genderismus či sexuální menšiny. Zapouzdřují se ve svém černobílém vidění. Je pro ně typická úzkostná politická korektnost spjatá s upravováním reality. Dokonce hlásají jedinou vědeckou pravdu, což je ze samé podstaty nevědecké… Spojuje je agresivní ideologie dobra, vyhlašující boj vnitřnímu a vnějšímu nepříteli. Přitom za nepřítele považují jak zlé přírodní síly, například covid, tak zlé společenské síly, kam řadí názorové oponenty. Vůči nim uplatňují agresivní strategii nulové tolerance, a to namísto strategie naučit se s problémy žít… Došli jsme do stadia, kdy kriticky myslící člověk má obavu se veřejně vyjádřit. Pokud zastává menšinový či neortodoxní názor, může se stát terčem osobních útoků a veřejné šikany, proti které je obtížná obrana… Demokracie bez přívlastků nepotřebuje vykladače pravdy, ale každodenní konkurenci názorů.” Více v článku prof. Michala Klímy.

Dění v Evropě

“EU vůbec nevadí, že řada platforem a sociálních sítí maže obsah na základě vlastního uvážení a podle vlastních pravidel, ale vadí jí každý, kdo by takto nečinil… Není žádným tajemstvím, že vedení velkých technologických firem je obsazeno lidmi, kteří prosazují maximální moderaci obsahu dle vlastních (často politicky motivovaných) pravidel… Velké technologické firmy stojí de facto nad zákonem a postupně přichází další a další regulace. Správně by regulace měla být taková, že v online světě platí stejná pravidla jako v offline světě. To je ostatně vize, kterou v případě svobody slova prosazuje Musk. Pojetí, tak jak jej vůči Twitteru prosazuje Evropská komise, nicméně napovídá tomu, že samotná moderace je důležitější než její soulad se zásadami svobody slova. Sociální sítě zhusta mažou příspěvky, které by u civilního soudu obstály právě s ohledem na svobodu slova. Odemčený článek Michala Půra v Info.cz.

Unijní komisař Breton mluví v jedné větě o “obraně svobody projevu a ochraně jednotlivce” a v druhé vyhlašuje, že “náš boj proti dezinformacím musí pokračovat”, aniž by unijní nebo národní legislativa jasně definovala, co je a co není dezinformace. Orwellovské fráze EU na jedné straně říkají, že co bude v rozporu se zákonem, mají platformy povinnost bezodkladně odstranit. Hned vedle toho je však věta, že “evropští činitelé kladou důraz především na projevy nenávisti a dezinformace”, což jsou naprosto vágní pojmy ukazující na snahu o cenzuru nad rámec zákona. Elon Musk: “extrémní reakce těch, kteří se bojí svobody slova, mluví za vše… Jsem proti cenzuře, která jde daleko za rámec zákona. Pokud lidé chtějí méně svobody projevu, požádají svou vládu, aby přijala tomu odpovídající zákony. Jít nad rámec zákona je tedy v rozporu s vůlí lidu.

“Média v členských zemích EU včetně Česka … čelí v těchto měsících vážné hrozbě. Tu představuje legislativní aktivita Evropské komise, která v polovině září přijala tzv. Evropský akt o svobodě médií, doprovázený doporučením EK o “vnitřních zárukách redakční nezávislosti a transparentnosti vlastnictví v médiích”… Celý Akt tak spíše než jako pomoc mediálnímu trhu působí jakožto snaha Komise získat další moc na úkor členských států a vytvořit centralizovanou byrokratickou strukturu v oblasti, která už ze své podstaty žádný centrální, nadnárodní dohled nepotřebuje a nesmí mu být podrobena.” Více v článku Aleše Borovana.

Není přesvědčivější indicie, že unijní Digital Services Act (tolik obhajovaný našimi vládními úředníky) může znamenat významné ohrožení svobody projevu pro naše občany, než chování evropského komisaře Bretona, který vyhrožuje Muskovi zákazem Twitteru v EU. Musk se nyní soustředí na to, aby Twitter zrušil tisíce účtů, které šířily dětskou pornografii, což dosavadním cenzorům (na rozdíl od nepohodlných politických názorů) nijak nevadilo. Breton řekl Muskovi, že … nesmí volit „svévolný“ přístup k obnovování účtů zakázaných uživatelů, musí „agresivně“ stíhat dezinformace a souhlasit s „rozsáhlým nezávislým auditem“ platformy. Pokud nebude plnit tato pravidla, hrozí, že sociální síť bude porušovat DSA a v takovém případě bude Twitter čelit zákazu v Evropě nebo pokutě až do výše 6 % globálního obratu.”

Dění v USA

Zatím nejhlouběji se Twitter cenzuře na politickou objednávku Bidenova týmu věnoval v češtině Michal Půr. “Mainstreamová média se kauze Twitter vyhýbají jako čert kříži, dlouho se kdysi ostatně vyhýbali i Watergate, která nakonec smetla prezidenta Richarda Nixona. Můj osobní tip je, že Twitter Files časem skutečně explodují a naprosto změní pravidla pro fungování velkých technologických firem… Elon Musk koupil Twitter, … mj. aby dokázal v zájmu svobody slova, jak sám říká, že vedení firmy cenzurovalo politicky nepohodlné uživatele a podobně. Po svém nástupu tak nejen propustil většinu zaměstnanců, ale rovněž zajistil veškerou elektronickou komunikaci, kterou odevzdal investigativnímu novináři Mattu Taibbimu. To není žádný konspirační pošuk, ale těžká váha americké novinařiny… Taibbi nezpracovává data sám, ale spolupracuje s další těžkou váhou americké žurnalistiky, novinářkou Bari Weissovou, která pracovala pro WSJ, NYT a Die Welt.”

Twitter dělal vše, co jsme tušilii (souhrn Petra Homoly) – svévolně manipuloval dosah, skrýval nepohodlné účty, ztěžoval jejich vyhledávání a blokoval uživatele přesto, že v interní komunikaci uznal, že nepřekročili pravidla. Jinými slovy závažně a jednostranně měnil podobu veřejné společenské debaty. Úplně stejně jako kdysi naši normalizátoři. A vysocí manažeři firmy o tom celou dobu s úsměvem na tváři veřejně a opakovaně lhali.

Slyšíte to ticho ve veřejnoprávních a většině mainstreamových médií? Stále ignorují největší cenzurní skandál na sociálních sítích, který před 2 lety ovlivnil americké volby. Naštěstí je tu podrobné americké zpravodajství Epoch Times. “Nové vyšetřování odhaluje, že týmy zaměstnanců Twitteru vytvářejí černé listiny a aktivně omezují viditelnost celých účtů nebo dokonce trendových témat – to vše tajně, aniž by o tom informovali uživatele… Vedoucí pracovníci Twitteru nazývali shadow bany jako „filtrování viditelnosti“ neboli… Účelem tohoto nástroje bylo ztížit uživatelům vyhledávání konkrétních uživatelů. Nástroj pro filtrování viditelnosti podle Weissové také omezil rozsah zobrazování konkrétního tweetu, zabránil tomu, aby se tweety určitých uživatelů vůbec objevily v „Trendech“, a zablokoval jejich zobrazení v rámci hashtagů.“

“Policejní složky státu dávaly instrukce soukromým firmám, aby cenzurovaly demokraticky zvoleného prezidenta a politické kandidáty jedné strany. Soukromé firmy pokyny ochotně vykonávaly bez jakéhokoli soudního příkazu. Média o uvedených praktikách neinformovala, na cenzuře se nepřímo podílela a kandidáty, kteří byli cenzurováni, nazývala fašisty… FBI před volbami v roce 2020 pravidelně komunikovala se zástupci Twitteru a dalších sociálních sítích a dávala jim instrukce, které příspěvky mají být blokovány, a označovala uživatele, jejichž příspěvky se neměly volně šířit. FBI donutila zástupce platforem, aby byl jejich personál před volbami 2020 k dispozici nonstop a mohl tak průběžně odstraňovat jakýkoli obsah, který FBI označí za dezinformaci… Řízení cenzury měl na starosti tým SRT-GET, každý den se zabýval asi 200 případy… Twitter upřednostňoval cenzuru projevů, které nebyly nezákonné, před odstraňováním dětské pornografie.”

“Jeden z dílů interní komunikace Twitter o cenzuře obsahu vykresluje mašinérii, v jejímž rámci probíhala úzká spolupráce s FBI, se sítí státních úřadů, soukromých kontraktorů a nevládních organizací napojených na vládu… Co většina lidí považuje za ‚deep state‘, je skutečně spletitá spolupráce státních agentur, soukromých kontraktorů a (někdy státem financovaných) nevládních organizací. Hranice jsou tak nejasné, že ztrácejí smysl… Místo toho, aby FBI pronásledovala sexuální predátory nebo teroristy, má agenty – a je jich hodně – kteří analyzují a hromadně označují příspěvky na sociálních sítích. Ne jako součást nějakého kriminálního vyšetřování, ale jako permanentní, samoúčelnou sledovací operaci. Lidé by se s tím neměli smířit.“

“Stejnou pozornost měly mít i Twitter Files, ale nemají, přestože jejich závažnost se srovnává s nejslavnější aférou amerických politických dějin 20. století, Watergate… V případě Twitteru nejde jen o analýzu dat uživatelů, ale přímo o ovlivňování, chce-li někdo, cenzuru nepohodlných názorů spojenou především s americkou politikou republikánů, jejich podporovatelů a témat, která prosazují… Twitter, podobně jako Facebook, spolupracoval s tajnými službami, s jedním politickým proudem, tedy demokraty, aby byly potlačovány názory republikánů a jejich voličů… Twitter skrytě potlačoval názory republikánů a jejich voličů… Převládající názor u technologických firem a v zavedených médiích je levicově liberální, progresivistický… Převládá představa, že jen levicově liberální svět je jediným skutečným ochráncem západních hodnot. To je samozřejmě mylná představa, protože pohonem demokracie je pluralita, souboj myšlenek a diskuse.” Úvodník Dalibora Balšínka.

“Z e-mailů zveřejněných 16.12. vyplývá, že úředníci FBI a Ministerstva vnitřní bezpečnosti pravidelně zasílali na Twitter obsah publikovaný na sociálních sítích s žádostí o jeho potlačení. Podle novináře Matta Taibbiho … se Twitter nelišil od dceřiné společnosti FBI… Místo toho, aby vláda žádala o pomoc při vyšetřování, byla to ona, která „žádá soukromou společnost, aby provedla činnosti, které jí [vládě] nejsou dovoleny“ kvůli omezením vyplývajícím z prvního dodatku americké Ústavy… Pro Newta Gingriche, bývalého předsedu Sněmovny reprezentantů, nabízejí Twitter Files nejnovější důkaz, že „máme v FBI zcela nekontrolovatelné a ústavu rozvracející vyšší vedení… To, co tu máte, je něco, čemu by se ve 20. letech minulého století říkalo fašisté. Máte velkou vládu, velký byznys, velké školství, velké odbory, všichni ve spojenectví, které se navzájem chrání proti americkému liduRepublikán Mike Turner, nastupující předseda výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby, již naznačil, že plánuje podat předvolání k soudu.”

“V rámci probíhajícího vyšetřování cenzurních praktik společnosti Twitter získala organizace America First Legal čtvrtou sadu dokumentů, které odhalují tajný portál Twitteru, který američtí vládní úředníci používali k cenzuře opozičních názorů o Covid-19, což je v rozporu s prvním dodatkem Ústavy. Dokumenty odhalují, že americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) spolupracovalo na tlumení „dezinformací“ s UNICEF, Světovou zdravotnickou organizací a firmou Mafindo. Mafindo je partnerem Facebooku pro ověřování faktů, sídlí v Indonésii a je financován firmou Google, o níž je známo, že cenzurovala vyhledávání klíčových slov jako koronavirus a Covid-19 a blokovala informace týkající se nežádoucích reakcí a úmrtí způsobených C19 vakcínami.”

Donald Trump avizuje plán na obranu svobody projevu v případě svého zvolení do úřadu.

“Podle článku Wall Street Journal byl obchodní model firmy Meta prohlášen v EU za nezákonný. Facebook, Instagram a WhatsApp by tak nemohly bez souhlasu uživatelů spouštět personalizované reklamy… Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) shledal údajné „obcházení“ GDPR ze strany firmy Meta nezákonným a odmítl názor irské Komise pro ochranu osobních údajů (DPC), která se dříve postavila na stranu Meta… Rozhodnutí EDPB má být zveřejněno spolu s konečným rozhodnutím DPC v lednu 2023.”

Naše práce je závislá na podpoře malých i velkých dárců. Nepobíráme žádné dotace a jsme plně nezávislí na státu. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Odpovědět

Váš email nebude zveřejněn.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu