Co měsíc dal (3)

Co měsíc dal (3)

Na našich kanálech sociálních sítí prakticky každodenně sdílíme a komentujeme české i zahraniční dění, které se týká svobody projevu. A jednou za 1-2 měsíce na webu publikujeme výběr toho nejpodstatnějšího za předchozí období. Dnes třetí pokračování s výběrem ze srpna.

My v SOSP

“… znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny… má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát… A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, možná zrádnější, ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat.” Michal Koudelka, ředitel BIS

„Za poslední dva roky vznikla podle policie nová forma extremismu, kterou svým propojením představují “dezinformátoři, odpůrci proticovidových opatření a proruští aktivisté”. Proto vzniká elitní jednotka “proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě… Což se nebude líbit extremistům, teroristům a různým proruským švábům, na které si právě tahle jednotka bude chtít posvítit.” Vít Rakušan, ministr vnitra

Pamatuje si, že by něco takového v posledních letech veřejně prohlásili ministr vnitra a šéf tajné služby v demokratickém státě? Jak tato slova správně chápat?

Jestliže si chceme vzpomenout, kdy na Západě začalo omezování svobody projevu a nástup politické korektnosti, významným milníkem byla ustrašená reakce na výhrůžky od islámských organizací vyzývajících např. britskou vládu, aby Satanské verše zakázala jako rouhačské dílo v roce 1988. Západní instituce se postupně podvolily a islám se stal prvním tématem autocenzury i cenzury na digitálních platformách. Falešný boj proti šíření „nenávisti“ nebo „dezinformací“ má kořeny právě zde. Zákaz rouhání se vůči doktrínám, které někdo označí za nekritizovatelné s tím, že by se kritikou nebo ironizací mohli někteří příslušníci menšin cítit uraženi (nebo nově po česku – že by se tím mohli znevážit vládní politici), mezitím narostl do obludných rozměrů. Vlastimil Veselý

Je až hrůzným způsobem fascinující, kolik lidí, kteří se sami považují za dobré mainstreamové liberály, je ochotno při prvním vážnějším hrozícím nebezpečí zahodit svobodu projevu jako špinavý hadr a zavést represivní mechanismy typické pro nesvobodné státy. A někteří z nich jsou navíc připraveni útočit, někdy i velmi sprostě, na ty, kdo tomu odmítají tleskat. V jejich očích je jedinec, který zpochybňuje moudrost a užitečnost chystaných zákonů o blokování dezinformačních webů, spojenec Putina, nepřítel národa a západní civilizace, hnusný zrádce. Přesně podle mustru, který svého času popsal Göring. Marian Kechlibar

Nikoho ani nenapadlo, že by si mohl dovolit nějaký názor označit za konspirační nebo dezinformační jen proto, že se mu nehodí do jeho vidění světa. Dneska tu ale máme docela jinou atmosféru, kdy se právě toto začalo bohužel dít naprosto masivně. Z internetu mizí blogy, mizí videa, ovlivňují nás sociální sítě, které mažou příspěvky, cenzurují je nebo skrytě omezují jejich dosah, blokují uživatele nebo dokonce ruší profily pod nesmyslným zvoláním „váš příspěvek odporuje zásadám komunity“. Vzniká velká spousta jakýchsi mládežnických cenzurních spolků, vesměs z daní placených neziskových organizací, které se samy našly v tom, že označují různé lidi za dezinformátory. Normou se stává autocenzura, kdy řada lidí „raději“ neříká, co si myslí. Stanislav Bernard

Koncentrovaná nenávist a chuť zabíjet za názory – jakkoli hloupé, rouhající se nebo odpudivé – jsou varující. Xenofobie a kolektivní vina jedou už půl roku na plné pecky. To, co bylo dřív společensky nepřijatelné, potírané a v médiích tvrdě odsuzované, je najednou vítané a některými členy vládní koalice dokonce podporované. Nejagresivnější jsou často ti samí, kteří měli dříve plná ústa tolerance. Na slova se v naší civilizaci nikdy neodpovídá násilím. Nechali jsme přeložit článek Bari Weissové, bývalé editorky New York Times.

Dění v ČR

Advokát Jakub Kříž, který mj. zažaloval Manipulátory, nabízí pomoc lidem, kteří jsou diskriminováni zaměstnavatelem za svůj postoj k Prague Pride. Svoboda projevu musí platit pro jeho příznivce i odpůrce stejně. “Jsme rozmanitá firma, otevřená vůči všem odlišným názorům, která mezi lidmi nerozlišuje, každý zaměstnanec se u nás musí cítit bezpečně, každého respektujeme, neděláme mezi lidmi rozdíly, ovšem pokud jste křesťan, který je na rozpacích z duhových pochodů, zasáhne přímo generální ředitel – Velký Strážce Diverzity – a vysvětlí vám, že vaše místo je jinde.”

Vláda, jejíž členkou je i ministryně Černochové, která se podle některých názorů dopustila schvalování terorismu, odsouhlasila návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online. Zbyněk Petráček se v LN ptá, co je terorismus a jeho šíření online a zda vláda nehodlá pod “teroristický” obsah zahrnout i protesty proti zdražování energií, jak o tom uvažuje německá kontrarozvědka. V každém případě by bylo alarmující, kdyby vláda na jedné straně omezovala svobodu slova a trestala občany za pouhé názory a na druhé straně její ministr vyvolával nenávist a veřejně dával na odiv, že nelituje smrti způsobené teroristickým útokem na civilistu. Svoboda projevu musí platit pro všechny stejně.

Budeme podporovat všechny politické kandidáty, kteří se postaví za obranu svobody projevu proti cenzuře digitálních platforem nebo dokonce státu. Jedním z nich je i právník Tomáš Nielsen. “Covid byl jen spouštěč. Poukázal na problémy, které ve společnosti máme. Začínají se objevovat tendence cenzurovat, zasahovat do právních předpisů bez širší diskuse… Jsou snahy státu postihovat jakési takzvané dezinformace, aniž by existovala jasná představa, co to dezinformace je.

MUDr. Vladimír Čížek poukazuje na konkrétní formy cenzury, kterým čelí lékaři, a také na roli mainstreamových médií v šíření nepravdivých informací. My v SOSP si nenárokujeme roli arbitrů pro posuzování míry pravdivosti v oblasti virových nákaz, očkování nebo jiných zdravotních opatření. To je role lékařských odborníků. A je naprosto nepřijatelné, aby digitální platformy některé skupiny lékařů umlčovaly, blokovaly a dehonestovaly označováním za dezinformátory. Ani ony si roli arbirtů nemohou nárokovat.

“Mám představu nějak podpořit mediální prostředí v tomto státě. Na rozdíl od jiných oblastí média nejsou součástí žádných resortů… Soukromá a komerční média nemají žádné zastřešení.” Vláda chce dotovat média? Všechna nebo jen ta hodná, provládní, které ji nekritizují? To by přece bylo popřením demokracie. Nebo k čemu potřebují média “zastřešení”? Je rolí zmocněnce prosazovat zvýšení koncesionářských poplatků?

Dění v USA

Mark Zuckerberg přiznává Joe Roganovi, že FB rovněž cenzuroval (po 7 dní) předvolební skandál Huntera Bidena (jen rafinovaněji než Twitter). Znamená to tedy, že FB výrazně intervenoval do prezidentských voleb ve prospěch jednoho z kandidátů a že FBI ovlivňuje to, co BigTech cenzuruje. Neplatí tedy, že si soukromá firma dělá, co chce, jak mnozí argumentují.

Cenzura obsahu na YouTube a aplikací v obchodě už není pro Google, resp. Alphabet, dostatečná. Právě před americkými volbami chce digitální gigant zajistit, že jeho vyhledávač nenajde nejvíce relevantní výsledky – což by většina z nás čekala – ale výsledky, o kterých Google rozhodne, že jsou “důvěryhodné”. Brzy se tak můžeme setkat se zprávou ve stylu “Vypadá to, že pro hledaný výraz není dost dobrých výsledků”. Google už tedy ani nepředstírá, že jeho výsledky vyhledávání vracejí ten nejrelevantnější obsah pro daný dotaz. Nyní chtějí, aby jejich algoritmus přímo manipuloval a potlačoval “nechtěné” zdroje informací až o 40%.

Pamatujete oddělení PreKrim z filmu Minority Report? Google už chystá jeho zárodek a my stále přesvědčujeme politiky, aby ČR přijala vlastní legislativu na obranu svobody projevu před zásahy digitálních platforem do uživatelského obsahu. “Tak se snažíme, abychom do té doby měli videa, která pomohou vyvracet smyšlené dezinformace týkající se ukrajinských uprchlíků… Budujeme „klasifikátory detekce nenávistných projevů“ a sdílíme je s novinářskými organizacemi… Kampaň Jigsaw odpovídá na ruské dezinformace… Popravdě všechny nepocházejí nutně z Ruska.”

Bidenova vláda používá tvrdou ruku vlády k nátlaku na firmy provozující sociální média, aby cenzurovaly svobodu projevu a zprávy sdílené na jejich platformách,“ uvedl v prohlášení James Comer, nejvýše postavený republikán Sněmovního výboru pro dohled. “Republikáni v souvislosti s vládními cenzurními tlaky přicházejí s legislativním návrhem k úpravě části páté federálního zákoníku (USC), která pojednává o organizaci vlády a zaměstnanců. Cílem návrhu je nařídit federálním zaměstnancům, aby v rámci svých oficiálních možností nepodporovali cenzuru názorů.”

J.D. Vance je autorem bestselleru Hillbilly Elegy (česky Americká elegie), podle níž byl natočen stejnojmenný film. V letošních volbách kandiduje za Republikány a významně se věnuje novodobé cenzuře na digitálních platformách. Najdete v našem parlamentu někoho, kdo by se takto výrazně stavěl za svobodu slova a omezení moci BigTech? Je někdo takový mezi kandidáty do Senátu nebo v komunálních volbách? Napište nám, podpoříme je.

Alex Berenson, americký spisovatel a bývalý reportér NYT, podal na Twitter žalobu za neoprávněné zrušení účtu. V rámci soudního řízení byla firma donucena poskytnout interní dokumenty, které poukazují na to, že se tak stalo na nátlak Bidenovy vlády kvůli jeho příspěvkům ohledně přínosu a bezpečnosti C19 vakcín. Berenson v nich “citoval různé studie upozorňující na to, že vakcíny nezabraňují nákaze ani přenosu viru a zároveň psal o možných vedlejších účincích očkovacích látek”. Spor nakonec skončil dohodou – Twitter uznal chybu a Berensonovi účet obnovil. Ten ovšem chystá žalobu na federálního úředníka, který sehrál klíčovou roli ve snaze vyvíjet na Twitter nátlak.

Dění v Evropě

Podle německého týdeníku Focus chce “ministryně pro děti, mládež, rodinu, rovnost, uprchlíky a integraci Severního Porýní-Vestfálska za Zelené prosadit projekt, který vybízí Němce, aby udávali spoluobčany. Mají se zřídit čtyři ohlašovací centra, kde by lidé prostřednictvím horkých linek mohli i anonymně nahlásit jiné osoby, které se chovají politicky nekorektně. Například se mají oznamovat „incidenty nepřátelské vůči homosexuálům, migrantům, muslimům, černochům, Romům“, a to i ty, které nejsou trestné.”

Slovensko nie je most medzi východom a západom, stred neexistuje, je to hoax?” Od kdy si Evropská komise přisvojila statut factcheckera a hraje roli vykladače pravdy? Pokud si někdo něco myslí (má “přesvědčení”), je to názor a ten – ať už se to nám nebo Evropské komisi líbí nebo ne – může být správný či nesprávný (to často ukáže až budoucnost), ale nemůže být hoaxem nebo dezinformací. Tady Evropská komise opět překračuje svoje pravomoci a zasahuje do vnitropolitického dění členské země.

V názorovém článku zveřejněném na internetových stránkách Světového ekonomického fóra (WEF) se navrhuje vytvoření programu umělé inteligence, který by mohl nakonec fungovat jako komplexní globální cenzurní nástroj. Odbornice na kybernetickou bezpečnost v něm navrhuje kombinovat síť umělé inteligence se vstupními údaji od lidských odborníků, aby bylo možné sledovat a preventivně zastavit šíření určitého obsahu na internetu.

Naše práce je závislá na podpoře malých i velkých dárců. Nepobíráme žádné dotace a jsme plně nezávislí na státu. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Odpovědět

Váš email nebude zveřejněn.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu