Demagog.cz odpovídá na naše i vaše otázky

Demagog.cz odpovídá na naše i vaše otázky

Asi před měsícem jsme se sešli s vedením factcheckerů z projektu Demagog, Petrem Gongalou a Janem Fridrichovským, abychom se osobně poznali a zjistili více o způsobu jejich práce a o přístupech k ověřování výroků. Našim příznivcům jsme pak dali možnost zaslat nám otázky, které bychom neměli vynechat v navazujícím online rozhovoru. Tady jsou odpovědi.

Přestože máme na některé věci rozdílné pohledy, považujeme taková setkání za oboustranně užitečná a budeme v nich pokračovat s dalšími subjekty, které ovlivňují svobodu projevu v ČR.

Vlastimil Veselý a Gabriela Sedláčková


Jak byste popsali aktivity vaší organizace?

Projekt Demagog.cz je nezávislou factcheckingovou platformou, která má za cíl kultivovat veřejnou debatu, a to zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity. Většinu času tedy trávíme ověřováním výroků českých politiků. Děláme přitom hlavně práci, kterou by zvládl každý náš čtenář: Podle primárních zdrojů informací kontrolujeme, zda je ten který výrok pravdivý nebo ne.

Kromě toho také ověřujeme vybraný obsah na sociálních sítích – jednak faktická tvrzení, která sdílí čeští politici a od roku 2020 také spolupracujeme se sociální sítí Facebook, kde ověřujeme virální faktické příspěvky běžných uživatelů.

Jak dlouho vlastně existujete?

Demagog.cz vznikl v roce 2012, letos tedy slavíme deset let fungování.

Jak se z člověka stává factchecker? Jak u vás probíhá doplňování týmu?

Jádro našeho týmu tvoří zkušení editoři, kteří v projektu působí většinou již několik let. Kromě nich máme také tým analytiků, který přibližně dvakrát do roka doplňujeme o nové stážisty.

Může se hlásit každý?

Hlásit se může každý, ze zájemců vybíráme především podle toho, jak kvalitně vypracují zkušební fact-check několika výroků politiků. Práce pro Demagog.cz je nicméně neslučitelná s členstvím v politické straně nebo její mládežnické organizaci, stejně jako s prací pro politickou stranu. Takové uchazeče proto odmítáme.

Kolik lidí pro vás informace ověřuje? Jaká je u nich převažující kvalifikace nebo typ zkušeností?

V našem týmu je přibližně 40 lidí, z nich se přímo fact-checkingu věnuje více než polovina. Jelikož pouze dohledáváme informace tak, jak by to mohl dělat kterýkoli čtenář, není pro práci v Demagogu potřeba odborná kvalifikace. Dlouhodobí pracovníci a vedení projektu jsou z různých profesí – právníci, analytici, veřejná správa. Stážisté jsou nejčastěji studenti.

Je možné sdělit, kdo vaše aktivity financuje?

Naše příjmy jsou dohledatelné na našem transparentním účtu a ve výročních zprávách. Jedná se o příjmy od individuálních dárců, z grantových výzev či ze spolupráce s Facebookem (Metou). Větší granty a projekty včetně částek uvádíme přímo na webu.

Podle jakého klíče vybíráte výroky k factcheckingu a kdo to určuje? Jak se určuje, který factchecker bude daný výrok hodnotit?

Při výběru výroků k ověření se řídíme podle 3 priorit:

1) Výběr musí být vyrovnaný – snažíme se tedy věnovat přibližně rovnoměrně všem parlamentním stranám a hnutím, resp. před volbami všem kandidujícím subjektům s významnou podporou. Výjimku činíme pro vládní strany a ministry, které díky jejich vyšší míře zodpovědnosti ověřujeme častěji.

2) Relevance obsahu – vybíráme k ověření přednostně diskuze a rozhovory, které mají politický přesah a tematicky reflektují veřejnou (politickou) diskuzi.

3) Ověřitelnost obsahu – řada politických diskuzí se odehrává primárně v názorové rovině a může se stát, že v nich nezazní téměř žádná faktická tvrzení. Takové diskuze pochopitelně neověřujeme.

V praxi pak výběr provádí náš tým editorů, přičemž z diskuzí vybíráme všechny zaznělé faktické výroky politiků kromě nesporných banalit a samozřejmostí.

Proč se verdikty nepodepisují jménem autora?

Každý ověřený výrok je přitom kolektivní práce: První fact-checker, který je právě dostupný, výrok předběžně ověří. Následně na hodnocení pracuje tým editorů a výsledný text tak nemá jednoho autora. Proto ani není kdo by se pod výrok podepsal.

Používáte nějaký kontrolní mechanismus pro minimalizaci chyb?

Každý výrok, který ověří naši analytici, prochází trojí kontrolou. Dva editoři kontrolují text po obsahové stránce a společně s analytikem opravují veškeré nedostatky. Kromě toho kontrolují také hodnocení výroku, které musí odpovídat kontextu a logice výroku, textu odůvodnění a především naší metodice. Třetí kontrolu pak provádí náš metodolog, který se zaměřuje na celkovou strukturu a logiku našich textů včetně hodnocení.

Jak byste zpětně zhodnotili účinnost kontrol?

I přes veškerou snahu se čas od času dopustíme chyby, na kterou nás upozorňují čtenáři či politici. Pokud jejich výtka oprávněná, naše odůvodnění či hodnocení opravíme a opravu zveřejníme na našem webu a sociálních sítích.

Co je zárukou vaší objektivity a toho, že verdikty nejsou ovlivněny osobními názory a hodnotovým ukotvením dotyčného factcheckera? Jak se bráníte tomu, abyste zvýhodnili nebo znevýhodnili některý politický nebo myšlenkový proud?

Demagog.cz se řídí etickým kodexem, který zapovídá účast na projektu pro členy a zaměstnance politických stran. Navíc tím, že každý výrok kontroluje celá řada lidí s rozličnými názory, nerozhodují o výsledku názory jednoho fact-checkera. Hlavní pojistkou je ale to, že se věnujeme pouze faktickým tvrzením a nehodnotíme výroky, které jsou hodnotovými soudy, analýzami apod. Názory má každý vlastní, ale realita je jen jedna. Neutralita a kvalita výstupů Demagog.cz je pravidelně kontrolována pro účely certifikace ze strany mezinárodní sítě fact-checkerů IFCN. Hodnocení naší organizace jsou veřejně dostupná.

Často se stává, že verdikt factcheckerů se ukáže chybným až po čase. Jak s tím pracujete? Vyhodnocujete svoje verdikty i zpětně?

Výroky ověřujeme vždy ke dni, kdy byly uvedeny, na což taky v odůvodněních upozorňujeme. Z našich starších ověření je tedy jasné, že se vztahují k tehdejšímu stavu. Například pokud politik v roce 2015 správně uvedl tehdejší míru inflace, neměníme hodnocení kvůli tomu, že je inflace v letošním roce vyšší. 

Chápeme, že u řady výroků se jejich pravdivost ukáže až po čase. Takové výroky jsou ale zpravidla predikce (např. “očkování nebude povinné”), a tedy z principu neověřitelné. Fact-checkové organizace by se takovým výrokům měly vyhýbat a ověřovat pouze tvrzení o současném stavu. Pokud jsou k dispozici data, podle kterých výrok můžeme vyhodnotit, zpravidla se nestane, že by se v budoucnu změnila. Pokud údaje pro ověření nemáme, výrok označíme jako neoveřitelný.

Pokud zjistíte chybu, dozví se o tom veřejnost?

Občas uděláme chybu a přehlédneme údaje, podle kterých by výrok šel ověřit, případně si výrok nesprávně vyložíme. Jakmile jsme na chybu upozorněni, provedeme opravu a upozorníme na ni stejným způsobem, jakým jsme publikovali naše hodnocení, zpravidla tedy na sociálních sítích. Každou vydanou opravu uvádíme i na našem webu.

Jste jedna ze dvou organizací, které mají v ČR smlouvu na ověřování obsahu se sociální sítí Facebook. Jakým způsobem je spolupráce nastavena? Jste placeni za počet ověřených příspěvků? Záleží na tom, kolik najdete nepravdivých výroků? Mluví vám FB do toho, jaké příspěvky vybírat?

Obsah k ověření si vybíráme sami. Facebook nám poskytuje doporučení podle relevance a zpětné vazby uživatelů a je na nás, jestli si z nich vybereme, nebo si dohledáme jiný zajímavý obsah. S účastí na projektu je spojená finanční kompenzace, která se odvíjí od množství ověřeného obsahu, a to bez ohledu na hodnocení. Celkové částky uvádíme na webu a jsou dohledatelné i na transparentním účtu.

Mají vaše verdikty vliv na viditelnost a dosah ověřovaných příspěvků nebo na skóre jejich autorů?

Námi ověřené příspěvky Facebook obvykle překryje upozorněním na to, že příspěvek obsahuje nepravdivé informace a doplní odkaz na náš vysvětlující text. U běžného obsahu, kterému pouze chybí kontext, už žádné další následky nejsou. Pokud je obsah celý skutečně nepravdivý, případně pokud jde o fotomontáž, Facebook také sníží dosah příspěvků (objevují se níže) a v případě opakovaného sdílení může Facebook sáhnout i k omezení monetizace či inzerce.

Můžete jednoznačně odmítnout, že nenahlašujete některé příspěvky nebo komentáře ke smazání a některé autory k blokaci?

Předně, fact-checking na Facebooku je zcela oddělený od dodržování standardů komunity: Facebook běžně odstraňuje obsah a omezuje uživatele, kteří sdílejí obsah porušující jejich pravidla. Do tohoto procesu se nijak nezapojujeme. Při fact-checkování se vůbec nezabýváme autory obsahu. Zpravidla vidíme obsah sdílený jedním uživatelem a Facebook sám šíří naše hodnocení na další, kteří sdíleli to samé. Autory ani příspěvky každopádně nenahlašujeme a věříme, že pokud jde o běžný nepravdivý obsah, bylo by nejlepší, kdyby Facebook pouze uživatele upozorňoval a nijak neomezoval.

Jak by dopadl „předvolební průzkum“ mezi vašimi factcheckery? Jsou politické preference vašich pracovníků opravdu podobné reálnému rozložení v české společnosti?

Na politické preference se našich pracovníků neptáme a ani to nemáme v plánu. Pokud jde o demografické charakteristiky, které mohou s politickými preferencemi souviset, v našem týmu jsou více zastoupení mladší lidé z větších měst.

Naše práce je závislá na podpoře malých i velkých dárců. Nepobíráme žádné dotace a jsme plně nezávislí na státu. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Odpovědět

Váš email nebude zveřejněn.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu