Co měsíc dal (14): červenec 2023

Cenzura SOSP

Na našich kanálech sociálních sítí každodenně sdílíme a komentujeme české i zahraniční dění, které se týká svobody projevu. Průběžně publikujeme výběr toho nejpodstatnějšího za každý uplynulý měsíc. Dnes pokračujeme s výběrem za červenec.


Co jsme dělali my v SOSP

Toby Young SOSP

Už delší čas vybízíme k tomu, aby hlavní „bojovníci s dezinformacemi“ zveřejnili seznam alespoň deseti nejvýznamnějších dezinformací (pokud se jich nenajde ani deset, nejde o vážný problém, který by se musel řešit novou legislativou nebo represí). Teď jsme se konečně dočkali. Průzkum institutu SYRI propagovaný Českým rozhlasem uvádí konkrétní příklady výroků, na kterých se dokonce můžete otestovat. A my je jeden po druhém rozporujeme.

Vlastimil Veselý udělal rozhovor s Tobym Youngem, zakladatelem Free Speech Union, mimo jiné i o tzv. debankingu, který se nyní rozmáhá ve Velké Británii, či netrestných činech z nenávisti. „PayPal zrušila můj osobní účet, účet Free Speech Union a účet The Daily Sceptic v září 2022 bez jakéhokoliv upozornění či řádného vysvětlení,“ odpověděl Young se svou osobní zkušeností. Dodal, že účty byly po určité době díky pomoci některých politiků obnoveny, ale nyní podávají stížnost na Úřad pro dohled nad finančním trhem (Financial Conduct Authority). „Ve Velké Británii jsou od roku 2014 policií monitorovány i takzvané netrestné incidenty založené na nenávisti (non-crime hate incident). Tento výraz se vztahuje na situace, kdy dojde k nevhodnému nebo diskriminačnímu či nenávistnému jednání k jednotlivci či skupině osob, ale nejedná se o trestný čin.“ Celý rozhovor ke zhlédnutí zde.

Vydali jsme nový díl Hlídáme hlídače k webu Faktické info a jejich zavádějícímu tvrzení o nevýhodnosti placení v hotovosti. „Ve svém článku ‚vyvrací‘ tvrzení zveřejněné v příspěvku na Facebooku (FB), podle kterého jsou pro obchodníky bezhotovostní platby kartou nákladnější než hotovostní. Web dále mimo jiné zpochybňuje uváděnou výši poplatků 2 – 3 % odkazem na pět let starý článek, který tuto výši spíše potvrzuje.”

Vlastimil Veselý se za SOSP účastnil konferenci NatCon v Londýně. „Na National Conservatism konferenci, která je projektem Nadace Edmunda Burka a v polovině května se konala v Londýně s cílem posílit principy národního konzervatismu včetně svobody projevu, přednášeli 3 ministři a mezi 500 účastníky bylo i několik dalších britských poslanců. Na pozvání Toby Younga, zakladatele Free Speech Union, našich britských partnerů, jsem měl možnost se zúčastnit jako jeden ze dvou českých účastníků a nasbírat zkušenosti pro pořádání podobné konference v ČR.“ Doporučení, které výstupy stojí za shlédnutí, a další zajímavé poznatky z konference naleznete zde.


Dění v ČR

Sosp

V době ekonomické krize a údajných úspor státu se rozhazují stovky milionů Kč na to, aby mainstreamová média a někteří výzkumní pracovníci z univerzit přesvědčovali veřejnost, že dezinformace jsou obrovský problém, jemuž by se měli politici prioritně věnovat, a alokovat tak další miliony do projektů a politických neziskovek k roztočení spirály cenzurně-průmyslového komplexu, o kterém mluví investigativní reportéři z Twitter Files. Z vybraných otázek a posuzovaných kritérií jsme se konečně dozvěděli, jak mainstream chápe dezinformace. Jejich vymezení je velmi gumové a jedná se v podstatě o jakýkoli výklad reality, která nevyhovuje progresivistické ideologii. Příklady otázek z průzkumu SYRI jsou dokladem, že za dezinformace se označují i většinové názory na aktuální politické otázky, které nevyhovují postojům momentálně vládnoucí koalice a jejich podporovatelů.

Průzkum institutu SYRI a Českého rozhlasu se snaží lidem podsouvat, že odmítat Istanbulskou úmluvu, kritizovat politické intervence George Sorose nebo považovat ilegální masovou migraci za řízený proces je projevem příklonu k dezinformacím nebo konspiracím. To je ovšem hrubá manipulace, která jen ukazuje, že boj s tzv. dezinformacemi je spíše záminkou pro potírání legitimních názorů, které se nehodí vládnoucím kruhům. Je ostudné, že se to děje za veřejné prostředky a s pomocí veřejnoprávních médií. Robert Kotzian rozebírá, jak je to ve skutečnosti s pozadím aktivit na podporu masové migrace.

Badatelé z nově vzniklého Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI dostali na budování společenské odolnosti robustně excelentním výzkumem doposud pět set šedesát milionů korun. Zkoumají například, kolik občanů si pěstuje vlastní ovoce a zeleninu… Naposledy zkoumali, kolik Čechů věří dezinformacím. Místo toho zjistili, že Češi nevěří vládě, institucím, novinářům. A stejně tak odmítají i ruskou propagandu. Naši excelentní rychlovědci místo toho, aby nejprve sepsali závěrečnou zprávu, běželi nejprve s výzkumným polotovarem do Českého rozhlasu, který z něho vyrobil seriál, jak Češi věří dezinformacím. „Rychlovědci teď musejí nějak dokázat, že jejich výzkum zjistil přesně to, co nezjistil. Času na to mají dost. Půl miliarda na zkoumání systémových rizik dojde až na konci roku 2025.“

Svoboda slova končí tam, kde začínají přímé výzvy k násilí. Takové projevy jednoznačně odsuzujeme. Současně nás bije do očí dnešní dvojí metr a nevíme, jak lidem, kteří se nás ptají, vysvětlovat, proč stejný trest nedostali jiní. Třeba chráněnec ODS Pavel Novotný, který veřejně vyzývá k násilí vůči druhým lidem, nebo bývalý radní Jesenice, který vyzýval k zabití prezidenta. Rozdíl je v odlišných politických preferencích? „Ani husákovský režim nevyměřoval svým politickým oponentům až na pár křiklavých výjimek (Ivan Jirous, Rudolf Battěk) tresty v takové výši. Že Čermák jednal jako odpůrce (covidistického) režimu, je zřejmé, shodují se na tom obě strany sporu. Ale sedět bude za podporu a propagaci terorismu. To je neuvěřitelně lajdácká aplikace vážného slova terorismus. Jiné trestné činy, na které by tu člověk pomyslel, především násilí proti úřední osobě nebo výtržnictví, mají z pohledu státního zastupitelství tu nevýhodu, že pamatují jen na činy, při nichž vzniká skutečná újma, zatímco pod propagaci a podporu se schová i tento jasně verbální čin,“ Když přišli pro dezoláty, mlčel jsem.

Radiožurnál si na začátku července nechal u agentury Median udělat průzkum, zda vláda dostatečně bojuje proti konspiracím a dezinformacím. V článku, který průzkum představoval, jsou oba pojmy volně zaměňovány coby synonyma. Z průzkumu vyšlo, že 63 % dotázaných vnímá boj proti těmto nešvarům jako nedostatečný. „Požádali jsme autorku článku a vedení redakce, aby nám poskytli k nahlédnutí originální dokument s výsledky průzkumu, aby bylo možné zjistit, zda autoři studie objasňují řadu nezodpovězených skutečností. Do vydání článku jsme studii neobdrželi… Rozhovor neobsahuje jediný zdroj informací, o kterých se hovoří, nenalezneme v něm žádnou snahu redaktorky o ověření informací, přesto je prezentován v článku o průzkumu agentury Median jako odstrašující příklad života ve světě dezinformací.“

„Český rozhlas si nechal udělat ‚průzkum‘ o tom, zda Češi považují boj vlády s dezinformacemi za dostatečný u ‚renomované‘ agentury Median. A vyšel jim opravdu úžasně důvěryhodný výsledek. 63 % lidí si myslí, že vláda by měla bojovat s dezinformacemi víc, 18 % je spokojených s tím co vláda koná a 19 % neví. V zemi tedy není NIKDO, kdo by si myslel, že se do toho vláda nemá co montovat a zavádět cenzuru. Nikdo. Nula. Tak určitě. Co taky od ‚nejpopulárnější‘ vlády historie čekat! Neexistuje smajlík, který by vyjádřil, co si o tomhle nepokrytém šarlatánství myslím. Příště už to bude určitě 99 %. My víme, že lžou. Oni vědí, že my víme, že lžou. My víme, že oni vědí, že my víme, že lžou. A stejně lžou,“ trefný komentář Daniela Vávry.

Web Jana Cempera Manipulátoři.cz opakovaně šířil dezinformační texty a opět se za své výstupy musel omluvit, tentokrát advokátovi Jakubovi Křížovi kvůli nepravdivým obviněním. „Co je zarážející, že na kontroverzní Manipulátory.cz, kteří zveřejňují i nepravdivé texty, odkazuje coby na důvěryhodný zdroj vládní ‚protidezinformační‘ portál BranmeCesko.cz, který kromě jiného vyzýval k ‚nahlašování dezinformací‘. Stejně tak vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS), který se zaměřuje ‚mediální vzdělávání‘ žáků základních a středních škol. Na web Manipulátoři.cz je v materiálech JSNS hojně odkazováno, Jan Cemper je podepsán pod některými výukovými materiály (!), viz zde, sekce Výukové materiály.“

Ústavní právník Zdeněk Koudelka upozorňuje na to, že profesní komora advokátů dnes otevřeně zasahuje do svobody projevu svých členů a vstupuje do politiky. Na předsedu strany PRO a advokáta Jindřicha Rajchla byla v rámci České advokátní komory  (ČAK) podána kárná žaloba kvůli jeho veřejně projeveným názorům, které neporušují zákon. „Ústavní svoboda projevu advokáta je stejná jako každého občana, ať již je politicky aktivní či ne. Komora ji nemá právo omezovat.“

Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš má v plánu demonetizovat mediální projekty, které podle jeho soudu šíří „kachny“. Inzerce z veřejných prostředků nemá podporovat mediální projekty, které budou označeny za dezinformační či konspirační. V metodice, jak proti dezinformátorům bojovat, jsou uvedeny podklady, které ministerstvo doporučuje používat, a to žebříček Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (který hodnotí Šafrův plátek Fórum24 vyšším ratingem než seriózní Echo24) či výstupy spolku Nelež (v němž figuruje Bob Kartous, za nímž je hospodářská kauza v Pražském inovačním institutu, či František Vrabel, na nějž jsou nyní vypsány exekuce a o němž vyšlo najevo, že veškerá jeho činnost k „dezinformacím“ byla postavena od začátku do konce na vodě. „Pověření jakékoliv instituce státem, byť neziskové, sestavováním seznamu médií, která budou omezována, byť neporušují zákon, je typický projev totalitního jednání a omezování svobody slova,“ trefně komentoval Vadim Petrov.

Doporučujeme 6. díl seriálu Mainstream: Kdo tady vydělává na konspiracích? Panika servisní třídy. Diskutují právník Ondřej Dostál, PR specialista Jozef Ftorek, lékař Šimon Reich a religionista Jan Kozák. Jeden z nich spolupracoval s elfy a sdílí svou zkušenost. „Od politicky poplatných institucí nelze z vědeckého hlediska nic očekávat. Vznik institutu SYRI je dalším příznakem paniky ‚servisní třídy‘ – rádoby elit, které bojují o své místo na slunci. Právě ty propadly teoriím o téměř nadpřirozeném vlivu dezinformací na společnost. Hledat kremelské trolly za každým projevem nesouladu ve společnosti je přitom stejně paranoidní jako vidět za vším George Sorose či Klause Schwaba.“

Video (21 minut) Františka Kubáska s přehledem o pozadí největších ‚dezinfo bijců‘. Až se člověk musí ptát, jak je možné, že tak dlouhou dobu jim to média baštila a jejich nafouknuté konspirace dostávaly auru ‚odbornosti‘. Jedno z vysvětlení je, že konala po vzájemné domluvě. Ještě nedávno česká média o podnikateli Františku Vrabelovi, zakladateli firmy Semantic Visions, psala, že „umí zjistit informace, o kterých většina lidstva nemá ani tušení. A dokonce předvídat, co se stane… Historkám o tom, jak jeho algoritmus neúnavně projíždí tisíce webových stránek v desítkách jazyků, aby v nich pomocí bájné sémantické analýzy detekoval společenská i obchodní rizika, s posvátnou úctou naslouchali novináři i politici. Přestože jeho tvrzení nešla ověřit a většina jeho predikcí se nikdy nenaplnila, leta platil za odborníka, jehož erudici si nikdo netroufal zpochybnit.“ Mainstream komentuje vzestup a pád obchodníka s dezinfo deštěm Františka Vrábela.

„Ještě loni touto dobou to vypadalo, že vláda Petra Fialy společně s vybranými aktivisty pod hlavičkou tažení proti tzv. dezinformacím rozjedou boj s částí legitimních politických názorů a akce, vedoucí k faktické cenzuře (která je protiústavní). Protiprávně se zavíraly weby, vypracovával se strašidelný Akční plán pro čelení dezinformacím, kynuly štědré dotace atd. Letos již nic takového naštěstí nehrozí, někteří ‚neohrožení‘ bojovníci mají oplétačky s paragrafy nebo s policií. Nejviditelnější lovci tzv. dezinformací se často ponořili do nevábné žumpy nejrůznějších právních tahanic, soudů, exekucí, policejního šetření a náhle ‚došlých‘ peněz. To jen připomnělo dřívější hlasy skeptiků, kteří poukazovali na to, že tzv. boj s dezinformacemi se pro řadu zúčastněných stal výnosným byznysem, ve kterém se točily minimálně desítky až stovky milionů korun,“ přečtěte si, jak se český lov proti tzv. dezinformacím přeměnil ve frašku.

“Čím dál tím víc jsou kolem nás novináři, kteří chtějí svět měnit, kteří mají nějakou představu o tom, jak má svět fungovat, a kam máme dojít. A místo aby objektivně popisovali zpravodajství, tak se přiklánějí na jednu, či druhou stranu, a to jsou ti sociální inženýři, kteří ten jiný názor vlastně vůbec nenechají zaznít… Ačkoli by to právě měli být novináři, kteří by měli podporovat všechny možné názory, tak tam vidím ten trend upírání svobody slova a projevu a podpory jenom toho jednoho jasného názoru. Jenom toho mainstreamového. Jakmile nepodporujete mainstream, tak jste dezolát, a nazývají vás různými jmény. Nebo vás vylučují z veřejné debaty,” rozhovor s Danielou Kovářovou na Rádiu Universum.

Prezident hnutí a nadace Slavonic Europe (Slovanská Evropa) David Chmelík odeslal loni na jaře vedení Západočeské univerzity a klatovského gymnázia požadavek na propuštění dvou učitelů ze zaměstnání kvůli tomu, že jsou prý „proputinovsky orientovaní a schvalují ruskou invazi na Ukrajinu“. Jedná se tak o další projev cancel culture v ČR a snaha poškodit vylhanými pomluvami druhým kariéru nebo dokonce způsobit vyhazov z práce. “Policie dospěla k závěru, že tvrzení jsou lživá a že jejich pisatel tím chtěl oba pedagogy připravit o práci. Podle zjištění Práva vyšetřovatelé obvinili Chmelíka z přečinu pomluvy. Hrozí mu za to až rok vězení… Obviněný šířil e-maily s nepravdivými údaji o poškozených, a ohrozil je tak především v jejich zaměstnání.“


Dění v Evropě

Sosp

Jednomu z hlavních strůjců brexitu a současnému populárnímu moderátorovi na soukromé televizi, Nigelu Faragovi banka zrušila přístup k bankovnímu účtu kvůli jeho názorům. Banka nechala vypracovat podrobnou dokumentaci pro Výbor pro reputační rizika, kde uvádí důvody svého kroku a poukazuje na jeho názory na Rusko, brexit, práva LGBT komunity, Trumpa a Djokovice. K celému případu se vyjádřil i britský premiér Rishi Sunak. „Tohle je špatně. Nikomu by nemělo být bráněno ve využívání základních služeb kvůli jeho politickým názorům.“ Farage postup banky přirovnal ke složkám východoněmecké Stasi a my jsme si v SOSP vzpomněli na kádrovací posudky senátora Goláně, které si nechal zpracovat na všechny přednášející na senátním semináři Daniely Kovářové.

Banky ve Velké Británii odmítají služby „politicky nekorektním“ klientům. Zasaženi jsou politici, neziskovky i celá odvětví. „Zakladatel a předseda rodičovského sdružení Our Duty, které kritizuje transgenderovou ideologii, sdělil, že mu manažer Metro Bank, telefonicky oznámil, že to, v co jeho skupina věří, je v rozporu s kulturou banky. Jeho sdružení má přes dva tisíce členů, rodičů, kteří odmítají genderovou ideologii. Jeho sdružení má problémy otevřít si účet i u dalších finančních institucí… Mluvčí ministerstva financí uvedl: ‘Bylo by opravdu znepokojující, kdyby byly finanční služby odepírány těm, kteří uplatňují právo na zákonem danou svobodu projevu.‘“

„Reverend Fothergill ve své zpětné vazbě bance vyjádřil nesouhlasný názor s tím, že transsexuální agenda ovlivňuje děti například prostřednictvím tzv. Drag Queen Story Hour událostí, které probíhaly v Americe, Británii i České republice, a zeptal se prostřednictvím dotazníku spokojenosti, zda je nutné, aby se finanční společnost Yorkshire Building Society tolik angažovala v LGBT problematice. Společnost mu následně zrušila bankovní účet.”

„Nejprve jsem si toho v naší společnosti všimla asi před 7 lety. Konala se tehdy křesťanská akce, kde jsem měla mít v kostele 10minutovou přednášku o manželství. Týden před akcí mi však bylo oznámeno, že církevní rada mi nedovoluje přijít do toho kostela a mluvit o manželství, protože bych tím ohrozila bezpečnost církve… je to koncept cancel culture… nejde tu však o bezpečnost, jde o zužování svobody slova, aby nepustili do stejného prostoru ty, kteří mají jiný názor,” rozhovor s významnou finskou političkou, bývalou ministryní vnitra a bývalou předsedkyní finských křesťanských demokratů, v současné době poslankyní finského parlamentu, paní doktorkou Päivi Räsanen, která stanula před soudem za tweet z roku 2019, v němž sdílela úryvek z Bible, za vydání brožury Stvořil je jako muže a ženu (2004) a za rozhlasový rozhovor Co by si Ježíš myslel o homosexuálech.

„Každý, kdo skutečně věří ve svobodu a pluralitu médií, by se měl postavit proti Evropskému zákonu o svobodě sdělovacích prostředků,“ píše Norman Lewis. Ve skutečnosti však EMFA není o svobodě médií ani o pluralitě médií. Je to spíše fíkový list pro křížovou výpravu EU proti Polsku a Maďarsku – národům, s nimiž má oligarchie EU dlouhodobě problém. Brusel nyní trvá na tom, že představují jedinečné riziko pro svobodu médií v Evropě… Je zřejmé, že Polsko a Maďarsko nejsou jedinými členskými státy, které mají problém se svobodou médií. Proč jsou tedy vždy stavěny do role hlavních padouchů? Odpověď má jen málo společného s pluralitou médií a všechno souvisí s politickou orientací médií v těchto zemích. Jinými slovy, polská a maďarská média mají tendenci být nacionalistická, konzervativní a rozhodně protiuprchlická. Tyto názory jsou pro EU nepřijatelné.

Od 25. srpna začne v EU platit Zákon o digitálních službách (DSA) a komisař Breton globálním platformám už v souvislosti s událostmi ve Francii vyhrožuje, že budou muset výrazněji filtrovat uživatelský obsah. Není však úplně jasné, zda jim vytýká “laxnost vůči přímým výzvám k násilí a vraždám (konkrétní nebyl), nebo to, že nechávaly na účtech viset záběry z nepokojů pořizované na mobilní telefony. Takové záběry stát třeba chápe jako podněcování k násilí a ostatní jako zpravodajství v době, kdy na zpravodajství velkých médií přestalo být spolehnutí. Na rovině politicky nejtřaskavější, tedy mazání nezákonného a takzvaně škodlivého obsahu, si podle DSA každý členský stát určí jakéhosi digitálního koordinátora, který s velkými platformami bude řešit spory, hlavně ale vybere ‘důvěryhodné oznamovatele’, což budou skupiny, legislativec tu patrně myslel na neziskové organizace, jejichž udání, pardon, podněty, se mají řešit a případně mazat nebo zneviditelňovat přednostně.”

Při výkladu politických témat nelze na Wikipedii spoléhat. A nelze to samozřejmě ani u témat, která jsou nejčastěji cenzurována – migrace, islám, brexit, americké volby 2020, klima, pohlaví, rodina, transsexualita, očkování proti Covid19, dění na Ukrajině apod. „Rozsáhlé přepisování vědeckých poznatků zveřejněných na Wikipedii, které jsou skeptické vůči ‚zavedenému‘ klimatickému narativu, financuje několik vlád ze Skandinávie a Velké Británie. Operaci řídí skupina zelených aktivistů Stockholmského institutu pro životní prostředí (SEI) v rámci projektu nazvaného ‘Zlepšení komunikace znalostí o klimatu prostřednictvím Wikipedie’,“ píše Daily Scaptic.

Anglický Telegraph publikoval článek, ve kterém popisuje situaci v BBC během posledních dvou let. Podle něj bývalí i současní novináři BBC tvrdí, že v organizaci vládla atmosféra strachu, zkušení reportéři byli otevřeně zesměšňováni, pokud se odvážili zpochybňovat vládou prosazované lockdowny, renomovaní vědci, kteří byli dříve považovaní za důvěryhodné zdroje, byli umlčeni. Zástupci BBC jako jediní z médií docházeli na schůzky tzv. „Antidezinformačního panelu”, kterému předsedali ministři a úředníci vlády. BBC tvrdí, že se panelu účastnila pouze jako pozorovatel, ale uvnitř BBC údajně neexistovaly pochyby o tom, že dostávala pokyny k tomu, jaké informace mohou být odvysílány.


Dění v USA a jinde ve světě

SOSP

Soudní spor, který vypovídá o roli cenzury v západních demokraciích, probíhá v USA a nese název Missouri versus Biden. Žalobce tvrdí, že federální vláda spolupracuje se sociálními sítěmi na cenzuře nepohodlných názorů. Včetně těch, o kterých ví, že jsou pravdivé. „Americký federální soudce vydal historicky významné rozhodnutí, ve kterém částečně zamezil úředníkům Bidenovy vlády a vládním agenturám, jako je ministerstvo spravedlnosti a FBI, spolupracovat s Big Tech na cenzuře příspěvků na sociálních sítích. Předběžný soudní příkaz byl vydán v rámci anti-cenzurní žaloby podané vrchními státními zástupci Louisiany a Missouri, kteří obvinili úředníky Bidenovy vlády a různé vládní agentury, že vyvíjejí nátlak na společnosti provozující sociální média k pozastavení účtů nebo odstranění postů uživatelů… Na cenzurních snahách u Big Tech se podílelo více než 50 úředníků Bidenovy vlády napříč desítkou agentur.“ „Pokud jsou tvrzení žalobců pravdivá, jde v tomto případě pravděpodobně o nejmasivnější útok proti svobodě projevu v historii Spojených států,“ sdělil k sporu federální soudce.

„Podle dokumentů, které 27. 7. zveřejnil justiční výbor americké Sněmovny reprezentantů, vyvíjeli úředníci Bílého domu zvyšující se tlak na FB, aby odstranil příspěvky, které měly odrazovat lidi od očkování anticovidovou vakcínou… Dokumenty zveřejněné v tomto případu ukazují, že úředníci tlačili na firmy provozující sociální média, aby odstraňovaly obsah, který nabízel určité názory stavějící se mj. proti anti-covidovým vakcínám, rouškám, lockdownům, teorii, že SARS-CoV-2 pochází z čínské laboratoře, a také aby potlačily zprávy o laptopu, o kterém se později potvrdilo, že patřil Hunteru Bidenovi, synovi amerického prezidenta Joea Bidena, další dílek do případu Missouri versus Biden přináší The Epoch Times.

Americký Výbor pro soudnictví Sněmovny reprezentantů zveřejnil 26. 7. průběžnou zprávu svých pracovníků, která podrobně popisuje, jak se Agentura pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury (CISA) tajně spolčila s velkými technologickými a proti-dezinformačními partnery, aby cenzurovala americké občany na sociálních sítích… Do roku 2020 CISA běžně hlásila příspěvky na sociálních sítích, které podle ní šířily „dezinformace“ na platformách. V letech 2022-23 se CISA v reakci na rostoucí veřejnou i soukromou kritiku protiústavního chování CISA pokusila maskovat svou činnost a opakovaně tvrdila, že plní čistě „informační úlohu…Kauza Twitter Files a další veřejné zprávy následně odhalily, že vláda vyvíjela s pomocí této agentury nátlak na sociální sítě a spolčovala se s velkými technologickými společnostmi a dalšími zprostředkovateli, aby cenzurovala určité názory způsobem, který sabotuje zásady Prvního dodatku.

„Algoritmus aplikace Instagram umožňuje obchodování s pedofilním obsahem. Účet, který provozuje kandidát na amerického prezidenta, je naopak zablokován, protože upozorňuje na rizika očkování dětí proti nemoci Covid-19… Důvodem pro zablokování Instagramu byla vyjádření Roberta Kennedyho na téma vakcín proti nemoci Covid-19 a zpochybňování jejich účinnosti. Jím založený fond na obranu zdraví dětí zůstává na sociálních sítích blokován. Fond totiž v lednu podal žalobu na velké mediální domy sdružené ve skupině s názvem ‘Iniciativa důvěryhodných médií’, která blokovala nezávislé novináře za prezentaci údajně nepravdivé informace o očkování. Tím se myslí zprávy o tom že, očkované osoby mohou přenášet virus dále, že vakcína nezabrání infekci a že virus pochází z laboratoří ve Wuhanu.“

Naše práce je závislá na podpoře malých i velkých dárců. Nepobíráme žádné dotace a jsme plně nezávislí na státu. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Odpovědět

Váš email nebude zveřejněn.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu