Co měsíc dal (12): květen 2023

SOSP, Cenzura, svoboda slova

Na našich kanálech sociálních sítí každodenně sdílíme a komentujeme české i zahraniční dění, které se týká svobody projevu. Průběžně publikujeme výběr toho nejpodstatnějšího za každý uplynulý měsíc. Dnes pokračujeme s výběrem za květen.


Co jsme dělali my v SOSP

Naše jednání ve věci petice proti omezování svobody slova na sociálních sítích pokračovalo 11. dubna na podvýboru pro svobodu slova a 13. dubna na veřejném slyšení mediálního (dříve volebního) výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za účasti zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu. Podívejte se na vstupy Daniela Vávry, Vlastimila Veselého, Gabriely Sedláčkové a Natálie Vachatové a další podrobnosti.

Volební výbor přijal usnesení, v němž „žádá dotčená ministerstva a úřady, aby všem připravovaným krokům souvisejícím s bojem proti dezinformacím předcházela debata za účasti veřejnosti.“ Toto usnesení vychází z jednání podvýboru pro svobodu slova, které se za naší účasti konalo o dva dny dříve a z nespokojenosti některých poslanců z toho, že příprava legislativy, která chce omezovat svobodu slova, se děje pokoutně za zavřenými dveřmi. Dnes už je jisté, že téma svobody projevu z Poslanecké sněmovny jen tak nezmizí a že se konečně stává klíčovým politickým tématem, bez něhož nelze otevřeně debatovat ani otázky klimatu, migrace, energetiky nebo zahraničního obchodu.

Pod záštitou senátorky Daniely Kovářové se 23. května konal v Senátu seminář Svoboda projevu a po projevu, kde kromě Daniela Vávry a Vlastimila Veselého vystoupili např. senátoři Tomáš Jirsa a Jiří Čunek, poslanci Jan Skopeček, Nina Nováková, Aleš Juchelka, Jiří Kobza a dále Jan Jirák, Zdeněk Koudelka, Radoslav Dostál a Michal Semín. Na všechny vystupující si nechal senátor Tomáš Goláň (klub ODS) sestavit kádrový posudek, na jehož základě ústavně-právní výbor odňal semináři již jednou udělenou záštitu. Podrobnější informace naleznete v našem článku.

V posledních měsících jste od nás pravidelně dostávali informace o výsledcích našeho průzkumu o stavu svobody projevu v ČR. Na některé grafy jsme se rozhodli podívat detailněji. Máme tak doplňující data o tom, která věková či příjmová skupina nejvíce sleduje mainstream, a která „dezinformační” weby, o čem dnes lidé raději mlčí a která příjmová skupina si nejvíce myslí, že šiřiteli nepravdivých informací jsou především provládní politici.

V souvislosti s naší činností se na nás obrátil novinář Deníku N s žádostí o naši reakci na vyjádření tiskové mluvčí Ministerstva vnitra, podle níž „lze dle Centra proti hybridním hrozbám(CHH) u činnosti SOSP vysledovat problematické momenty, konkrétněji mluví (tisková mluvčí) o ‚šíření manipulativních sdělení, ochoty spolupracovat s kvazi-médii, konspiračního uvažování, obhajoby dezinformačních médií či přímo šíření dezinformací, sdílení a dávání prostoru kvazi-mediálním webům.‘“ Nařčení mluvčí MV jsme vnímali jako příliš vážná na to, aby zůstala bez reakce, proto jsme se obrátili na pět pracovníků Ministerstva vnitra, včetně ředitele CHH, s žádostí o vysvětlení a uvedení příkladů, v nichž jsme se měli takového jednání dopustit. Naše dotazy zůstaly bez jakékoli reakce.

Mnohokrát jsme narazili na problémy ve výstupech práce factcheckerů – ověřovačů informací, jejichž hodnocení považují některá média a globální platformy jako dostatečně spolehlivá, aby na jejich základě snížila viditelnost příspěvku nebo dokonce označila jejího autora za dezinformátora. Považujeme proto za potřebné ukázat, že i ověřovač pravdy se může mýlit, resp. být ovlivněn svými (ne)sympatiemi k autorovi kontrolovaného výroku nebo svými hodnotovými a politickými postoji. Dnes pokračujeme pátým dílem s agenturou AFP a jejich ověřováním budoucnosti. Nyní jsme se zaměřili na podle Facebooku „zavádějící“ tvrzení, kterým lze zpochybnit jakýkoli výrok. Podrobněji se na factchecking AFP o (ne)škodlivosti pojídání hmyzu podívala Kateřina Lhotská.

Na londýnské konferenci NatCom, která se konala s cílem posílit principy národního konzervatismu včetně svobody projevu, mělo letos své zastoupení v podobě Vlastimila Veselého i SOSP. Téma svobody projevu bylo přítomné v několika vystoupeních. Nejvíce se mu věnoval Toby Young, ředitel Free Speech Union, naší partnerské organizace. Progresivistickou woke ideologii s rostoucí cenzurou, cancel culture a netolerancí přirovnává k novému náboženství, které má svoje dogmata i tresty zavržení.

Vyslyšeli jsme přání mnohých z vás a naskladnili velikost 3XL u všech pánských motivů. Děkujeme Vám, že koupí trička na stránkách https://www.sosp.cz/obchod/ pomáháte realizovat naše aktivity v boji pro zachování svobody projevu v České republice. Nepobíráme totiž žádné dotace od státu a jsme na to patřičně hrdí.


Dění v ČR

Sosp

V kauze učitelky Bednářové odlišujeme dvě různé věci – pracovně-právní spor s jejím bývalým zaměstnavatelem, základní školou, která jí dala výpověď za způsob výkladu o situaci na Ukrajině. Druhá věc je obžaloba učitelky státním zastupitelstvím za „popírání genocidy“, za což jí hrozí půl až tři roky vězení. O tom, zda se na Ukrajině jedná o genocidu a co lze takto nazývat, píše Yahoo News citující ukrajinské zdroje o verdiktu OSN a v Lidovkách Zbyněk Petráček. Na základě výše uvedeného se nelze zbavit dojmu, že obžaloba učitelky Bednářové působí jako odstrašující politický proces.

Česká mainstreamová žurnalistika dosáhla nového dna, když zveřejnila seznam „nejznámějších tváří dezinformační scény” spolku Evropské hodnoty.  Jedná se o ukázkový příklad toho, že dezinfománie je často jen nástrojem politického boje a snahou zdiskreditovat oponenty tím, že se křivě obviní z šíření dezinformací. Pod záminkou boje s hybridními hrozbami se tu ve skutečnosti vede politický boj proti opozici. Článek je klasická ukázka argumentačního faulu „guilt by association“ – tedy spojení někoho (aspoň významnou částí společnosti) respektovaného, koho chcete diskreditovat, ale nic na něj nemáte, s někým, koho se moc lidí zastávat nebude. Společného přitom mají jen to, že všichni upozorňují na problémy omezování svobod.

Google poskytne finanční podporu jeden milion eur projektu Central European Digital Media Observatory (CEDMO), který se věnuje výzkumu informačních poruch ve střední Evropě, jako jsou například misinformace či dezinformace. Hlavním koordinátorem projektu CEDMO na Karlově univerzitě je Václav Moravec. „Tato podpora je součástí závazku Google aktivně bojovat proti šíření dezinformací v online prostoru našeho regionu, a to především těch týkajících se války na Ukrajině. Na tuto iniciativu společnost vyčlenila loni přes 245 mil. Kč. V Česku Google také podpořil platformu pro ověřování faktů Demagog, aby její pobočky lépe spolupracovaly napříč Českem, Slovenskem a Polskem.“

Jaký má být přiměřený trest za šíření dezinformací? Potřebujeme kvůli tomu nové právní úpravy? Co se vlastně skrývá za honem proti dezinformacím? Máme dostatečně široký mainstream nebo se neustále zužuje? Debata Adama Růžičky, Jana Hořeňovského a Petra Ráliše z Institutu H21.

„BIS, ministerstvo vnitra a někteří odborníci šíří výklad o vzniku a vývoji novodobého extremismu v Česku v letech 2015-23. Jeho zrod spojují s rokem 2015, kdy započalo protestní hnutí proti masové migraci do Evropy. Druhý zdroj extremismu vidí v protestním hnutí proti covidovým opatřením v letech 2020-22. A třetí zdroj spatřují v demonstracích proti chudobě na Václavském náměstí, pořádaných hnutím PRO v roce 2023… Co když se zaměňují následky za příčiny,“ pokládá si otázku Michal Klíma ve svém blogu.

„Magazín o vzdělávání EDUzín, provozovaný vlivnou organizací EDUIn, publikoval text Tomáše Vokáče Současné přijímací zkoušky jsou trápením dětí, rodičů i škol, ve kterém si autor výslovně stěžuje, že současné přijímací zkoušky primárně ověřují znalosti uchazečů, ale vůbec žádným způsobem jejich hodnotové postoje,“ píšou Konzervativní noviny. „Kádrování českých uchazečů o přijetí na veřejné a státní školy na základě jejich postojů by mělo představovat něco, co je zcela za pomyslnou čarou, kterou ve svobodné společnosti nelze překročit. Ať při přijímacím řízení nejen na střední školy rozhodují znalosti a dovednosti uchazečů, ne jejich hodnotové postoje,“ dodávají.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Šimáčková-Laurenčíková zaútočila na renomované lékařské odborníky a požaduje například po MUDr. Petrovi Weissovi stažení jeho odborného příspěvku o transgender pacientech. Na protest této výzvě vznikla iniciativa Mluvte s námi, nemluvte bez nás! Cancel culture je o zneužití moci se snahou někoho umlčet, případně mu znemožnit vykonávat jeho práci. Varovali jsme, že projevů cancel culture bude přibývat. Koridor povolených názorů se nadále zužuje a odpovědnost za to nese i tato vláda, která paní zmocněnkyni do funkce jmenovala.

Vědkyně z Institutu komunikačních studií žurnalistiky FSV UK se podílejí na mezinárodním výstupu odolnosti médii vůči dezinformacím a propagandě. „Důležitým výstupem by měla být také doporučení změn na úpravu legislativy či zavedení důležitých regulací.“ Ve snaze o omezení svobody slova se tak jedná o další příklad selhání, tentokrát části akademických elit.

Nejlepší dezinformace jsou celé pravdivé,“ říká František Vrabel v podcastu Čestmíra Strakatého. Absurdita tohoto sdělení je podstatou celého honu na údajné dezinformace. Nejde o pravdu a lež, ale o to, že si lidé vykládají informace jinak, než by odpůrci svobody slova chtěli, a že sledují zdroje, které oni nechtějí, abyste sledovali.

Doporučujeme ke zhlédnutí komentář Petra Bohuše. V hlavní roli se představí Jindřich Šídlo a redaktorka ČT, která se vážně ptá, zda můžeme říkat názory, se kterými vláda nesouhlasí. Je zarážející, že mnozí novináři nevědí, že svobodu slova v Listině práv a svobod nemáme kvůli názorům, se kterými většina souhlasí. To je zcela zásadní neznalost nejen ústavního pořádku ČR, ale i třeba prvního dodatku americké ústavy nebo slavného Formanova filmu o Larry Flyntovi.

“Novotného touze na sebe za každou cenu upozorňovat bychom se mohli zasmát… Jenže to bychom nesměli žít v době všeobecného boje proti projevům nenávisti. V době, kdy se tak (rádoby) šlechetnou věcí, jako je boj proti nenávisti, omlouvá věc tak hnusná, jako je zavádění cenzury. V době všeobecného boje proti nenávisti můžete klidně říci nebo napsat, že někdo má viset a někomu jinému se zase mají zabít děti a podpálit barák. Holt asi není nenávist jako nenávist,” píše Karolina Stonjeková ve svém komentáři pro CNN Prima News a velmi trefně upozorňuje na dvojí metr dnešní doby.

„V dnešní době je důležité potlačovat manipulaci a dezinformace. Proto stojíme za svobodnými médii.“ Prohlásil Petr Fiala na celostátním sjezdu Pirátů. Je-li možné, aby vládní strana říkala, že potlačováním svobody projevu chráníme svobodu projevu a premiér na sjezdu stejné strany v podstatě prohlašoval, že boj se škodlivými názory populistů je sporem o demokracii, pak je třeba se právě o svobodu projevu a demokracii obávat.


Dění v Evropě

Sosp

Americká společnost Twitter se rozhodla nadále nenaplňovat unijní kodex o dezinformacích. Na to reagoval unijní komisař Breton prostřednictvím svého tweetu, kde vyhrožoval Elonu Muskovi, pokud Twitter nebude cenzurovat tzv. „škodlivý”, avšak plně legální, obsah. Pozadu nezůstala ani eurokomisařka Jourová. Je zajímavé, že když Twitter masově cenzuroval obsah na základě politických názorů a umožňoval šíření dětské pornografie, eurokomisařka Věra Jourová proti němu neřekla křivého slova. Obava z Digital Services Act jakožto možného cenzurního nástroje Evropské komise se tak ještě více prohlubuje.

Vladimír Řížek vydal k výročí svobody tisku článek o svobodě slova, v němž píše, že podle eurokomisařky Jourové „Twitter nedodržuje své závazky vůči anti-dezinformačnímu kodexu“, tedy necenzuruje za názory tak jako dřív a jak by si vedení EU přálo. Je to další indicie k tomu, že nová unijní legislativa DSA má jen posvětit mazání legálního obsahu, který jen platformy pod politickým tlakem označí za „škodlivý“.


Dění v USA a jinde ve světě

SOSP

Michael Shellenberger, jeden z publicistů, kteří dostali od Elona Muska přístup k interním dokumentům bývalého vedení Twitteru a kteří pravidelně publikují svoje souhrny jako Twitter Files,  vydal v květnu video, v němž důsledně varuje před EU legislativou DSA, kterou chce naše vláda letos implementovat. Mluví v něm o konkrétních příkladech opatření v zemích, které vnímáme jako „západní“, jež směřují k omezování svobody slova a k režimu, jenž může být podobný totalitě nebo autokracii východního typu.

Durhamova zpráva je vedle Twitter Files dalším skandálem na poli boje o zachování svobody projevu: „Novináři, kteří informovali pravdivě, byli cenzurováni a šikanováni, zatímco mediální domy, které protlačovaly falešné zprávy, za ně dokonce dostaly prestižní novinářská ocenění. Politici toho využívali k velkolepým prohlášením o zahraničních hrozbách a útocích na demokracii, přičemž šířili falešné informace, aby podkopali americké volby. Na základě falešných informací bylo spuštěno vyšetřování FBI, které mělo napomoci k pokusu o odstranění úřadujícího prezidenta z funkce.“

„Ve Twitter Files jsme našli rozsáhlou snahu pomocí strojového učení a dalších nástrojů proměnit internet v nástroj cenzury a společenské kontroly. Bohužel se zdá, že hlavní roli hraje naše vlastní vláda. První náznaky jsme viděli v komunikaci mezi manažery Twitteru před volbami 2020,” řekl Matt Taibbi (který na webu Substack zveřejnil společně se svými spolupracovníky například kompletní mapu tzv. Cenzurně-průmyslového komplexu)  před soudním výborem Sněmovny reprezentantů. „Jakákoli skupina, která si nárokuje ‚důvěru‘ rozhodovat o faktech, zejména ve jménu ochrany demokracie, je vždy sama skutečnou hrozbou pro demokracii. Proto ‚boj proti dezinformacím‘ prostě nefunguje. Každý zkušený novinář ví, že odborníci se často zpočátku mýlí a někdy dokonce lžou…“

Austrálie patří v západním světě k zemím nejvíce omezujícím svobodu slova. Slavný youtuber Isaac Butterfield dostal příkaz předstoupit před queenslandskou komisi pro lidská práva poté, co byla vznesena stížnost na jeho komediální vystoupení. Ještě máme čas se poučit z těchto šílených praktik a nedovolit zneužívat vágní pojem „šíření nenávisti“ k cenzuře a zákazu satiry nebo kritiky vůči příslušníkům menšin. Zaznamenali jsme již snahy některých našich zákonodárců vydat se stejným směrem.

Australský senátor odkryl spolupráci australského ministerstva vnitra s Twitterem. Dle Twitter Files šlo pak australské ministerstvo „daleko za hranice toho, že by byť jen předstíralo, že hlídá dezinformace”. A jak to bylo a je u nás? Ptáme se přímo zástupců Twitteru. Pomohlo by však, kdyby český zákonodárce zažádal ministerstvo vnitra o informace o spolupráci s Twitterem. My bychom pak kontaktovali americké novináře, kteří mohou zbytek informací také dohledat.

„Epsteinův výzkum ukazuje, že Google má moc měnit myšlení a zasahovat do voleb tak, aby výsledky vyhovovaly jeho liberálnímu světonázoru. A navzdory pravidelným protestům o nevinnosti před Kongresem využívá tento nadnárodní technologický gigant s obratem 1 mld usd svůj virtuální monopol vyhledávače k vyzdvihování liberálních názorů, potlačování konzervativců a manipulaci s vnímavou myslí našich dětí,” článek z pera NY Post o tom, jak Google dokáže zmanipulovat volby.

 „Žijeme v době, ve které jako nikdy jindy za celý můj život nebyla v západních zemích svoboda slova a publikování ohrožená tak jako teď,” řekl Salman Rushdie při přebírání ceny za odvahu od amerického PEN klubu v New Yorku. Spisovatel varoval před slábnoucí svobodou slova a kritizoval cenzuru knih Iana Fleminga, Roalda Dahla a Agathy Christie.

Tucker Carlson, nejposlouchanější komentátor kabelových televizí, ze dne na den ukončil své působení na Fox News na počátku května. Následně natočil video, které zhlédlo přes 50 milionů lidí a ve kterém obhajoval svobodu slova. O týden později oznámil, že bude spolupracovat s Twitterem na vysílání pořadu podobnému tomu, který měl na Fox News, jelikož podle něj již neexistuje mnoho platforem, které umožňují svobodu slova.

Facebook smazal příspěvek „Ježíš zemřel, abychom mohli žít“. Prý šlo o nenávistný projev. Naplňují se tak naše obavy, že snaha o cenzuru bude probíhat pod záminkami šíření dezinformací nebo nenávisti. V obou případech jde o natolik „gumové“ pojmy, že si vládní moc a platformy budou moci takto vyložit prakticky cokoli, a umlčovat tak nepohodlné informace.

Naše práce je závislá na podpoře malých i velkých dárců. Nepobíráme žádné dotace a jsme plně nezávislí na státu. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Odpovědět

Váš email nebude zveřejněn.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu